Statystyki Onet.pl joanna maślejak | malarstwo/ilustracja
joanna maślejak malarstwo/ilustracja
O Autorze


KONTAKT: j.maslejak@gmail.com


Urodzona 01.06.1986 r. w Nowej Dębie. Absolwentka Liceum Plastycznego w Rzeszowie, specjalizacja snycerstwo. W latach 2006 - 2011 studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalizacja malarstwo. Dyplom z wyróżnieniem w 2011 roku w Pracowni Malarstwa prof. nadz. Piotra Stachlewskiego oraz w Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu dr hab. Gabriela Kołata. W 2009 r. Stypendium Erasmus na Universitatea de Arta si Design w Cluj Napoce. Zajmuje się szczególnie malarstwem oraz ilustracją.
Otwarta na współpracę :)


WYSTAWY INDYWIDUALNE:

2008 - Po obu stronach okna, Galeria Pod Piątką, Stary Sącz
2008 - Malarstwo, Samorządowy Ośrodek Kultury, Nowa Dęba
2013 - Récits, Galerie Ruffieux-Bril, Chambéry
2014 - Ja jestem, Ty jesteś. Malarstwo, Muzeum miasta Łodzi, Łódź

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE:

2008 - Pracownia 210, Galeria ZPAP Na Piętrze, Łódź
2008, 2009, 2010 - V, VI i VII Wystawa Twórczości Plastycznej, Samorządowy Ośrodek Kultury, Nowa Dęba
2009 - Project Experimental, Albac21, Cluj Napoca
2009 - Wystawa Pokonkursowa Dialog, Galeria Na starówce, Żory
2010 - Wystawa Prac Studentów Pracowni Malarstwa, Galeria Kobro ASP, Łódź
2010 - Wystawa Prac Studentów Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu, Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej, Łódź
2010 - Wystawa Pracowni Podstaw Kompozycji. Prace studentów z lat 2005-2010, Galeria Kobro ASP, Łódź
2011 - Salon Odrzuconych, Galeria Fundacji Zielona Marchewka, Warszawa
2011 - 11. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej Forma, Dom Kultury, Rawicz
2011 - Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, Galeria Muzeum Narodowego w Zielonej Bramie, Gdańsk


ZOBACZ TAKŻE:

https://www.behance.net/maslejak
http://issuu.com/j.maslejak/docs/portfolio
http://m-azia-k.blogspot.fr///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONTACT: j.maslejak@gmail.com


Born on 01/06/1986 in Nowa Dęba. A graduate of the School of Fine Arts in Rzeszów, specializing in woodcarving. In 2006 - 2011 studied at the Strzemiński Academy of Fine Arts in Lódź, the Faculty of Graphic Art and Painting, specializing in painting. In 2011 graduated with honors in the Painting Studio of Associate Professor Piotr Stachlewski and the Drawing, Illustration and Comic Book Studio of Gabriel Kołat, Ph.D. Went to the Erasmus Scholarship at the Universitatea de Arta si Design in Cluj-Napoca in 2009.
Open to cooperation :)


SOLO EXHIBITIONS:

2008 - On Both Sides of the Window, Pod Piątką Gallery, Stary Sącz
2008 - Painting, Local Cultural Centre, Nowa Dęba
2013 - Récits, Galerie Ruffieux-Bril, Chambéry
2014 - I am, You are. Painting, Museum of the City of Lodz, Łódź (Poland)

SELECTED COLLECTIVE EXHIBITIONS:

2008 - Studio 210, ZPAP Na Piętrze Gallery, Łódź
2008, 2009, 2010 - 5th, 6th and 7th Art Exhibition, Local Cultural Centre, Nowa Dęba
2009 - Experimental Project, Albac21, Cluj-Napoca
2009 - Dialogue Post-Competition Exhibition, Na Starówce Gallery, Żory
2010 - Exhibition of Works by the Painting Studio Students, Kobro Gallery, Academy of Fine Arts, Łódź
2010 - Exhibition of Works by the Drawing, Illustration and Comic Book Studio Students, Gallery of the Visual Education Department, Łódź
2010 - Exhibition of the Composition Basics Studio. Works by students from 2005-2010, the Kobro Gallery, Academy of Fine Arts, Łódź
2011 - Salon of the Rejected, the Gallery of Green Carrot Foundation, Warsaw
2011 - 11th National Review of the Contemporary Art - Forma, Cultural Centre, Rawicz
2011 - Best Diplommas of the Academy of Fine Arts, the Gallery of the National Museum, Gdańsk


SEE MORE:

https://www.behance.net/maslejak
http://issuu.com/j.maslejak/docs/portfolio
http://m-azia-k.blogspot.fr/